ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน และรายชื่อนักเรียนที่ได้ยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบจัดชั้นเรียนชั้น ม.1

ผลการสอบจัดชั้นเรียนชั้น ม.4

รายชื่อนักเรียนที่ได้ยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563