ติดต่อเรา

  • Published: Tuesday, 12 June 2018 06:46
  • Written by Super User
  • Hits: 792

โรงเรียนควนโดนวิทยา (KHUANDONWITTAYA) สังกัดสำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

ที่อยู่ : 472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

โทรศัพท์ : 074-795278

โทรสาร : 074-740395

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : www.kd.ac.th