โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 17 July 2018 11:42
 • Written by Super User
 • Hits: 11

วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการส่วนหน้า เคลื่อนที่จังหวัดสตูล

 • Category: News
 • Published: Monday, 16 July 2018 11:39
 • Written by Super User
 • Hits: 15

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการส่วนหน้า เคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุดอำเภอควนโดน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

กิจกรรมอิ่มท้องอิ่มสมองกับห้องสมุด

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 10 July 2018 14:24
 • Written by Super User
 • Hits: 50

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดกิจกรรมอิ่มท้องอิ่มสมองกับห้องสมุด มีการแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียนและกิจกรรมแนะนำหนังสือ เพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีชีวิตและนำส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน

เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 11 July 2018 02:53
 • Written by Super User
 • Hits: 37

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยาได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดโดยศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค ๔ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และพลโท ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน เป็นประธานร่วมฝ่ายประเทศมาเลเซียในพิธีเปิดโครงการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 10 July 2018 12:01
 • Written by Super User
 • Hits: 27

วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

Page 1 of 2