News

เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

 • Category: News
 • Published: Saturday, 26 December 2020 06:16
 • Written by Super User
 • Hits: 89

ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2564 โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4114 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 ณ โรงเรียนบ้านทางงอ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

 • Category: News
 • Published: Saturday, 26 December 2020 06:15
 • Written by Super User
 • Hits: 68
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 คณะครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย รีสอร์ท อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

นักเรียนเข้าร่วมแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ดาระ พิธีเปิดงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 9

 • Category: News
 • Published: Saturday, 26 December 2020 05:37
 • Written by Super User
 • Hits: 70

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วมแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านดาระ พิธีเปิดงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 9 "ยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน บนพื้นฐานศักยภาพ เมืองสตูล "เพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ เวทีชั่วคราว สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

นักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิต กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

 • Category: News
 • Published: Saturday, 26 December 2020 06:11
 • Written by Super User
 • Hits: 71

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นักเรียนและคณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ณ ศาลาประชาคม อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

นางสาวเกศรา พัฒน์นิล ได้รับคัดเลือเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2563

 • Category: News
 • Published: Saturday, 26 December 2020 05:34
 • Written by Super User
 • Hits: 67

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศรา  พัฒน์นิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้รับคัดเลือเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2563