ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดพัฒนาราม อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล