รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้ารับการประเมิน ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้ารับการประเมิน ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • Category: News...
  • Published: Thursday, 09 March 2023 07:15
  • Written by Super User
  • Hits: 159

วันที่ 7 มีนาคม 2566 

นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้ารับการประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดยมี คณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่  นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา นางมิรินทร์ พนมอุปการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร และนายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"
ณ ห้องวังทอง โรงเรียนควนโดนวิทยา