ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

                                                              

                

  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • Category: News...
  • Published: Thursday, 09 March 2023 07:17
  • Written by Super User
  • Hits: 127

   วันที่ 8 มีนาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายไพศาล ลายู หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  นายนิสิต ภัทราภินันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    นายอนันต์ โต๊ะประดู่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นางหับเซาะ บิลหลี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมขวัญสตูล โรงเรียนควนโดนวิทยา