พบปะเยี่ยมเยียนและมอบลูกอินทผาลัมเพื่อบริโภคเป็นอาหารในการละศีลอด ให้แก่มัสยิดต่างๆพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอควนโดน
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 24 มีนาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายนิสิต ภัทราภินันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนและมอบลูกอินทผาลัมเพื่อบริโภคเป็นอาหารในการละศีลอด(เปิดบวช) ให้แก่มัสยิดต่างๆพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอควนโดน เนื่องในโอกาสต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน อันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1444

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin