เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการขยะที่ต้นทาง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการขยะที่ต้นทาง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 21 May 2023 13:35
  • Written by Super User
  • Hits: 61

วันที่ 25 เมษายน 2566

คณะครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมาย จากนายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการขยะที่ต้นทาง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2566 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี