อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 21 May 2023 13:44
  • Written by Super User
  • Hits: 69

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู    และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น โดยท่านวิทยากรคณะครู จากโรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ และท่านวิทยากรจากเทศบาลตำบลควนโดน คณะทีมงานจากชุมชนควนโดนใน ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา และศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนควนโดนใน อ.ควนโดน จ.สตูล