อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู    และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น โดยท่านวิทยากรคณะครู จากโรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ และท่านวิทยากรจากเทศบาลตำบลควนโดน คณะทีมงานจากชุมชนควนโดนใน ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา และศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนควนโดนใน อ.ควนโดน จ.สตูล

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin