สรุปแผนที่เดินดินสามเหลี่ยมภูมินิเวศ พื้นที่ที่ศึกษา และประเด็นเรียนรู้ ออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น และการพัฒนาหลักสูตรตามระดับชั้น

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

สรุปแผนที่เดินดินสามเหลี่ยมภูมินิเวศ พื้นที่ที่ศึกษา และประเด็นเรียนรู้ ออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น และการพัฒนาหลักสูตรตามระดับชั้น

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 21 May 2023 13:45
  • Written by Super User
  • Hits: 122

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู    และบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอแผนที่เดินดิน สามเหลี่ยมภูมินิเวศ สรุปพื้นที่ที่ศึกษาและประเด็นเรียนรู้ ออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น และการพัฒนาหลักสูตรตามระดับชั้น โดยท่านวิทยากรคณะครู จากโรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา