สรุปแผนที่เดินดินสามเหลี่ยมภูมินิเวศ พื้นที่ที่ศึกษา และประเด็นเรียนรู้ ออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น และการพัฒนาหลักสูตรตามระดับชั้น
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

bannercrown    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู    และบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอแผนที่เดินดิน สามเหลี่ยมภูมินิเวศ สรุปพื้นที่ที่ศึกษาและประเด็นเรียนรู้ ออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยบันได 7 ขั้น และการพัฒนาหลักสูตรตามระดับชั้น โดยท่านวิทยากรคณะครู จากโรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin