กิจกรรม "บ้านใหม่น่าอยู่ ปี 66“ ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

กิจกรรม "บ้านใหม่น่าอยู่ ปี 66“ ปีการศึกษา 2566

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 21 May 2023 13:57
  • Written by Super User
  • Hits: 67

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรม " บ้านใหม่น่าอยู่ ปี 66 " (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมขวัญสตูล โรงเรียนควนโดนวิทยา