คณะครูร่วมกันสรุปสามเหลี่ยมภูมินิเวศ เพื่อหาระเด็นการเรียนรู้สำหรับทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School

  • Category: News
  • Published: Thursday, 26 July 2018 06:16
  • Written by Super User
  • Hits: 266

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกันสรุปสามเหลี่ยมภูมินิเวศ และแผนที่เดินดิน หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนตำบลควนโดน และสำรวจสายน้ำ คลองดูสน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อหาประเด็นการเรียนรู้สำหรับทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School