คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมาศึกษาดูงาน

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 12 September 2018 13:22
  • Written by Super User
  • Hits: 295

วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล