กลุ่มบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

Attachments:
Download this file (037.pdf)รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน[ ]129 kB
Download this file (O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf)นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[ ]106 kB
Download this file (O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566[ ]75 kB
Download this file (O36.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี[ ]134 kB
Download this file (O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf)ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ[ ]141 kB
Download this file (O3อำนาจหน้าที่.pdf)อำนาจหน้าที่[ ]73 kB
Download this file (O40 ขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf)การขับเคลื่อนจริยธรรม[ ]173 kB
Download this file (O41 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf)ผลการนำการประเมินจริยธรรม[ ]251 kB
Download this file (การดำเนินการจัดการความเสี่ยง.pdf)การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง[ ]136 kB
Download this file (การดำเนินการตามนโยบายบริหารบุคคล.pdf)การดำเนินการตามนโยบายบริหารบุคคล[ ]81 kB
Download this file (การประเมินความเสี่ยง.pdf)การประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี[ ]143 kB
Download this file (ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต.pdf)ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต[ ]80 kB
Download this file (คำสั่งโรงเรียน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงาน คำสั่งโรงเรียนควนโดนวิทยา[ ]672 kB
Download this file (นโยบายการบริหารบุคคล.pdf)นโยบายการบริหารงานบุคคล[ ]66 kB
Download this file (พึงพอใจ บุคคล.pdf)รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ[ ]201 kB
Download this file (รายงานผลการบริหารพัฒนาบุคลากร.pdf)รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี[ ]55 kB
Download this file (วัฒนธรรมองค์กร.pdf)วัฒนธรรมองค์กร[ ]162 kB
Download this file (สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล.pdf)สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล[ ]139 kB
Download this file (หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล.pdf)หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล[ ]116 kB
Download this file (เจตจำนงของผู้บริหาร.pdf)เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร[ ]170 kB
Download this file (แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf)แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต[ ]325 kB
Download this file (แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต.pdf)แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต[ ]48 kB