สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

สีประจำโรงเรียนควนโดนวิทยา

สีดำ 

สีแสด