ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

                                                              

                

  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งนักการภารโรง

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยาเรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งนักการภารโรง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-740395 (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 

แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2566 (ปิดระบบวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.)

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4