รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 อัพเดทข่าวสารการรับสมัครได้ที่นี่

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อและแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ตามประกาศของ สพฐ.)

 ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

 ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา ปีการศึกษา 2564