News

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on-hand

 

 

กิจกรรม ร่วมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

 • Category: News
 • Published: Sunday, 25 July 2021 07:03
 • Written by Super User
 • Hits: 143

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร โรงเรียนควนโดนวิทยา ที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชน ณ วัดพัฒนาราม(ควนโดน) อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

กิจกรรม ครอบครัวควนโดนวิทยา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปีการศึกษา 2564

 • Category: News
 • Published: Sunday, 25 July 2021 07:00
 • Written by Super User
 • Hits: 138

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ นายอาหลี  รอเกตุ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากร โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมแสดงความเสียใจ และทำบุญ ช่วยเหลือครอบครัว นายสอและ  เศษระนำ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนควนโดนวิทยา 

จัดซื้อสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับ สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (LQ) เชื้อโคโรนาไวรัส 2019

 • Category: News
 • Published: Thursday, 01 July 2021 21:30
 • Written by Super User
 • Hits: 160

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรม

ครอบครัวควนโดนวิทยา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นำโดย นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ นายอาหลี  รอเกตุ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมสมทบทุน จัดซื้อสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับ สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (LQ) เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ณ จุด LQ อาคารโรงเรียนตาดีกา มัสยิดปันจอร์ และ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลาง ตำบลควนสตอ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เป็นผู้รับมอบ 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 • Category: News
 • Published: Thursday, 11 March 2021 15:49
 • Written by Super User
 • Hits: 418

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ควรได้รับ การดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จากผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนควนโดนวิทยา