จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 03 April 2019 02:51
  • Written by Super User
  • Hits: 1512

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการ สถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนโดนวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ เขาพับผ้ารีสอร์ท จังหวัดตรัง