คณะครูอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

คณะครูอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 03 April 2019 02:53
  • Written by Super User
  • Hits: 1482

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษ หรือรูปแบบสองภาษาพอเพียง (English for integrated studies : EIS ) ในวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, และสังคมศึกษาฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒