รอมฎอนสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

รอมฎอนสัมพันธ์

  • Category: News
  • Published: Monday, 17 June 2019 03:51
  • Written by Super User
  • Hits: 1317

วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นประธานเปิด กิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ จัดโดยงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียน- ควนโดนวิทยา เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำศาสนา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะและร่วมละศีลอด กระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ที่สำคัญยังเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีงาม ในเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม