ร่วมโครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ร่วมโครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  • Category: News
  • Published: Monday, 17 June 2019 06:42
  • Written by Super User
  • Hits: 1314

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางจิราภรณ์ วงศ์วาสนา, นางวรมน คลังข้อง และนางหัสราษ มัสตัน ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือพร้อมรับมอบป้ายการเป็นเครือข่ายสถาน- ศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ณ โรงเแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา