คณะครูโรงเรียนมุสลิมสันติชน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงาน

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

คณะครูโรงเรียนมุสลิมสันติชน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงาน

  • Category: News
  • Published: Saturday, 27 July 2019 09:25
  • Written by Super User
  • Hits: 1561

วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนมุสลิมสันติชน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School) ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล