กิจกรรมจิตอาสา ชาวควนโดนวิทยา ทำความดี เพื่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

กิจกรรมจิตอาสา ชาวควนโดนวิทยา ทำความดี เพื่อสิ่งแวดล้อม

  • Category: News
  • Published: Friday, 16 August 2019 03:20
  • Written by Super User
  • Hits: 1389

วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ชาวควนโดนวิทยา ทำความดี เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย เพื่อให้ คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายมาแลกไข่ไก่่ และเขียนชื่อเพื่อจับฉลากรับรางวัล ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒