กิจกรรมภาษาไทย สู่อาเซียน

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

กิจกรรมภาษาไทย สู่อาเซียน

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 27 August 2019 02:43
  • Written by Super User
  • Hits: 1259

วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมจัด กิจกรรมภาษาไทย สู่อาเซียน โดยมีนายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งมี กิจกรรมแข่งทักษะภาษาไทยและสังคม การวาดภาพ ตัวละครในวรรณคดีไทย การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย การประกวด Miss&Mister Recycle และการแสดงบนเวทีของนักเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรได้เห็นคุณค่าของภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ มีทักษะภาษา พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และส่งเสริมนักเรียนให้กล้าแสดงออก