ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 27 August 2019 02:45
  • Written by Super User
  • Hits: 1269

วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School ดังนี้ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรียนบ้านปากบางตาวา จังหวัดปัตตานี เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนบ้านบางปู จังหวัดปัตตานี และ องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง จังหวัดสงขลา