ร่วมโครงการงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ร่วมโครงการงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 27 August 2019 03:13
  • Written by Super User
  • Hits: 1255

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และคณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมโครงการงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ (Thailand Green Scout Jamboree) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโดยกรม- ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม