ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 04 September 2019 02:52
  • Written by Super User
  • Hits: 1345

วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผูู้ปกครองเพื่อแจ้ง นโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน และให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผล คะแนนหลังการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒