ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียน SMK RAJA PUAN MUDA TENGKU FAUZIAH รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียน SMK RAJA PUAN MUDA TENGKU FAUZIAH รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มาร่วมโครงการสร้าง เครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ในครั้งได้รับเกียรติจาก นายมาโนช มณีวิทย์ ประธานสหวิทยาเขตอันดามัน กล่าวต้อนรับคณะฯ และมีกิจกรรมต้อนรับหลากหลายเช่น ระบำกลองยาวนำขบวนคณะแขกผู้มีเกียรติ การแสดงชุดศิลปะ แม่ไม้มวยไทย การแสดงชุดระบำ ๔ ภาค เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลและชิมอาหารฝีมือนักเรียน