ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปัตตานี

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on-hand

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปัตตานี

  • Category: News
  • Published: Thursday, 02 January 2020 06:33
  • Written by Super User
  • Hits: 1240

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)