ประชุมโรงเรียนเครือข่ายขยายผลฯ

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ประชุมโรงเรียนเครือข่ายขยายผลฯ

  • Category: News
  • Published: Friday, 24 January 2020 07:32
  • Written by Super User
  • Hits: 1178

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย นายไพศาล ลายู และนางสาวสุวตี มัจฉา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วม ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลของโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนเครือข่ายขยายผลฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์