เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากล

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากล

  • Category: News
  • Published: Friday, 24 January 2020 07:35
  • Written by Super User
  • Hits: 1101

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากลเพื่อสรุปการดำเนินการของเครือข่ายในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งระดม ความคิดเห็นในการพัฒนาเครือข่ายในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี และรับพรปีใหม่จากท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ณ มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร