ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนปีการศึกษา 2563 สพม.16

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4