ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนปีการศึกษา 2563 สพม.16

ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนปีการศึกษา 2563 สพม.16