ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  • Category: News
  • Published: Thursday, 30 July 2020 02:37
  • Written by Super User
  • Hits: 617

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา และขอความเห็นชอบการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และรายงานผลการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยมี นายราชศักดิ์ ชูชื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา