ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2563 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมลงนามถวายพระพร   ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล