สาธารณสุขจังหวัดสตูล เข้ามาตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

สาธารณสุขจังหวัดสตูล เข้ามาตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

  • Category: News
  • Published: Friday, 07 August 2020 07:12
  • Written by Super User
  • Hits: 602

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยา ให้การต้อนรับสาธารณสุขจังหวัดสตูล เข้ามาตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา หลังการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓