กิจกรรมบรรยายของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

กิจกรรมบรรยายของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

  • Category: News
  • Published: Friday, 07 August 2020 07:15
  • Written by Super User
  • Hits: 628

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จัดโดยอำเภอควนโดน มาให้ความรู้ในหัวข้อ  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล