ร่วมแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนควนโดนวิทยาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on-hand

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนควนโดนวิทยาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  • Category: News
  • Published: Friday, 07 August 2020 07:16
  • Written by Super User
  • Hits: 679

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลกร โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนควนโดนวิทยาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 10 ท่าน ดังนี้ นายไพศาล  ลายู, นางหัสราษ  มัสตัน, นางจิราภรณ์  วงวาสนา, นายนิรัตน์  เสมอภพ, นางฮาบีบ๊ะ  เสมอภพ, นางหวันอารียา  หมีนสัน, นายอับดุลการีม  สามัญ, นางเซาเด๊าะ  คชฤทธิ์, นางอรุณี ตาเดอิน และนางนุรมะ นารีเปน