ร่วมแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนควนโดนวิทยาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลกร โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนควนโดนวิทยาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 10 ท่าน ดังนี้ นายไพศาล  ลายู, นางหัสราษ  มัสตัน, นางจิราภรณ์  วงวาสนา, นายนิรัตน์  เสมอภพ, นางฮาบีบ๊ะ  เสมอภพ, นางหวันอารียา  หมีนสัน, นายอับดุลการีม  สามัญ, นางเซาเด๊าะ  คชฤทธิ์, นางอรุณี ตาเดอิน และนางนุรมะ นารีเปน