กิจกรรมนูหรีรีไซเคิล

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on-hand

 

 

กิจกรรมนูหรีรีไซเคิล

  • Category: News
  • Published: Thursday, 27 August 2020 06:30
  • Written by Super User
  • Hits: 649

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมนูหรีรีไซเคิล โดยมี นายอดุลย์  หมีดเส็น นายอำเภอควนโดน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายวุฑฒิเวช เจียระนัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน  มาเป็นวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยให้มีการคัดแยกขยะ และนำขยะ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อนำเงินที่ได้จากการขายวัสดุรีไซเคิลมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์