“ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา”

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

“ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา”

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 30 September 2020 14:34
  • Written by Super User
  • Hits: 573

วันที่ 29 กันยายน 2563 โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิตแก่คุณครูอภิสิทธิ์  ดำยูโซ๊ะ  “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา” ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน   จังหวัดสตูล