Classroom Meeting

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

Classroom Meeting

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 30 September 2020 15:19
  • Written by Super User
  • Hits: 571

วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน และให้    ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลคะแนนหลังการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563