นักเรียนเข้าทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12

วันที่ 25 พฤศจิกายน 263 นางอามีน๊ะ ทองดำ ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน และ นางสาวกัซมา สันนุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ และสร้างความเข้าใจในการเป็นนักเรียนทุน ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ย.63 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร