ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

  • Category: News
  • Published: Saturday, 26 December 2020 05:18
  • Written by Super User
  • Hits: 250

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอาหลี รอเกต  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน และให้   ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลคะแนนหลังการสอบปลายภาคเรียนที่ ประจำปีการศึกษา 2563