นางสาวเกศรา พัฒน์นิล ได้รับคัดเลือเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on-hand

 

 

นางสาวเกศรา พัฒน์นิล ได้รับคัดเลือเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2563

  • Category: News
  • Published: Saturday, 26 December 2020 05:34
  • Written by Super User
  • Hits: 318

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศรา  พัฒน์นิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้รับคัดเลือเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2563