ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

  • Category: News
  • Published: Saturday, 26 December 2020 06:15
  • Written by Super User
  • Hits: 306
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 คณะครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย รีสอร์ท อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล