เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

  • Category: News
  • Published: Saturday, 26 December 2020 06:16
  • Written by Super User
  • Hits: 431

ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2564 โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4114 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 ณ โรงเรียนบ้านทางงอ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล