ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพัฒนาราม อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล