กิจกรรม "อิ่มท้องอิ่มสมอง กับห้องสมุด"

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on-hand

 

 

กิจกรรม "อิ่มท้องอิ่มสมอง กับห้องสมุด"

  • Category: News
  • Published: Monday, 08 March 2021 07:13
  • Written by Super User
  • Hits: 267

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดกิจกรรม "อิ่มท้องอิ่มสมอง กับห้องสมุด" มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE, การแสดงละครคุณธรรม, การร้องเพลง, แนะนำหนังสือ และมอบเกียรติบัตรไอดอลหนอนหนังสือ และสุดยอดนักอ่าน     ในปีการศึกษา 2563 ณ เวทีอิ่มท้องอิ่มสมองกับห้องสมุด โรงเรียนควนโดนวิทยา